Oförutsedd, ask, diabassockel, höjd 32 cm
  Tillbaka klicka på bilden